„Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej

niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej - mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów.

Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie.”

                                                                         Julian Ejsmond

 

Koncepcja pracy Przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dzieci. Została opracowana na podstawie analizy mocnych i słabych stron placówki. Tworząc niniejszą koncepcję pracy wzięto pod uwagę wnioski z ewaluacji wewnętrznych, potrzeby dzieci, rodziców, potrzeby środowiska lokalnego oraz możliwości bazowe i kadrowe przedszkola. Czas realizacji Koncepcji - od IX 2014 r- do IX 2019 r.

Działania prowadzone przez przedszkole będą monitorowane i analizowane. Koncepcja będzie modyfikowana w miarę potrzeb.Przedszkole Jonatan powstało z myślą o dziecku, które może się swobodnie rozwijać, poznawać, doświadczać pod czujnym okiem wykwalifikowanych pedagogów. Naszą kadrę tworzą bowiem ludzie z pasją, dla których praca z dziećmi jest źródłem radości, dającym poczucie spełnienia.

W ramowym rozkładzie dnia przewidziana jest realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych w oparciu o podstawę programową, czynności samoobsługowe, zabawy swobodne inspirowane przez dzieci sytuacje edukacyjne, a także zajęcia dodatkowe np. muzykoterapia, dogoterapia, ceramika oraz szereg zajęć specjalistycznych niezbędnych do prawidłowego rozwoju dzieci. Organizacja dnia w przedszkolu zapewnia dzieciom zabawę, edukację, a także relaksację oraz aktywny wypoczynek również w kontakcie z przyrodą.

Przedszkole posiada estetyczną, bezpieczną i dobrze wyposażoną przestrzeń pozwalającą na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Przestrzenne i kolorowe sale, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Wszystko to umożliwia dzieciom wielozmysłowe poznawanie otaczającego je świata, zachęca do poszukiwań i rozwija ciekawość poznawczą.